முருகனின் ஆறுபடை வீடு | Six Abodes of Murugan | Murugan Stories | Hindu Mythology | Arupadai veedu in Tamil

திருச்செந்தூர் – முருகனின் இரண்டாம் படை விடு – ஆறுபடை வீடு விளக்கம்
பழநி – முருகனின் மூன்றாம் படை வீடு – ஆறுபடை வீடு விளக்கம்
சுவாமி மலை – முருகனின் நான்காம் படை விடு – ஆறுபடை வீடு விளக்கம்
திருத்தணி – முருகனின் ஐந்தாம் படை வீடு – ஆறுபடை வீடு விளக்கம்
பழமுதிர்ச்சோலை – முருகனின் ஆறாம் படை விடு – ஆறுபடை வீடு விளக்கம்
முருகன்அவதாரம்
திருப்பரங்குன்றம் – முருகனின் முதல் படை வீடு – ஆறுபடை வீடு விளக்கம்

Subscribe to our Channel –
https://www.youtube.com/user/Pebblestamil?sub_confirmation=1Please Like, Share, Comment & Subscribe

************************************************************************
Click here to our New Channels

Kovil Mukkiyam : கோவில் முக்கியம்
https://www.youtube.com/channel/UC7zuSM3TT5RwOy_lZQLK_Yw

Thagaval Mukkiyam : தகவல் முக்கியம்
https://www.youtube.com/channel/UCjIrJiT_qruC_9DQmXmRZ2g?view_as=subscriber

Payanam Mukkiyam : பயணம் முக்கியம்
https://www.youtube.com/channel/UCxssm_JbQub2mxHMAfykMHA

Soru Mukkiyam : சோறு முக்கியம்
https://www.youtube.com/channel/UCg-fuNJIEGgen2wGjLw3MaA?view_as=subscriber

Cinema Mukkiyam : சினிமா முக்கியம்
https://www.youtube.com/channel/UCD-RlY8-YV3k699nEVQ5eeA?view_as=subscriber

************************************************************************ *

Facebook Page Link : https://www.facebook.com/Pebbles-Live-Channel-100480265677121

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *